Killan hallitus

Hallitus vastaa killan jokapäiväisestä toiminnasta. Jokaisella jäsenellä on oma vastuualueensa. Hallitus kokoontuu kerran viikossa, ja tekee päätöksiä ajankohtaisista asioista.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuoden pituinen. Uusi hallitus (mukaan lukien toimihenkilöt) muodostetaan syksyllä. Jos haluat olla seuraavana vuonna toiminnassa mukana, tarkkaile rekrytointiuutisia lokakuun tietämillä!

Hallitus ja toimihenkilöt 2023


Puheenjohtaja
Akseli Niininen
akseli.niininentuni.fi
Telegram: Nikseli

Varapuheenjohtaja
Hilja Aliranta
hilja.alirantatuni.fi
Telegram: hiljaline

Sihteeri
Joonas Työlahti
joonas.tyolahtituni.fi
Telegram: JonssiT

Rahastonhoitaja
Otto Karppinen
otto.karppinentuni.fi
Telegram: Ottherman

Taloussihteeri ja YV-toimari
Iris Matinlauri
iris.matinlaurituni.fi
Telegram: airissshhh

Tapahtumavastaava
Elina Jaatinen
elina.jaatinentuni.fi
Telegram: Ellujaa

Yritysvastaava
Axel Nyman
axel.nymantuni.fi
Telegram: Nyymani

Ekskursiovastaava
Antti Rantanen
antti.rantanentuni.fi
Telegram: mikrokroisAntti

Opintovastaava
Onni Päivinen
onni.paivinentuni.fi
Telegram: onnip

Fuksivastaava
Mikko Karihtala
mikko.karihtalatuni.fi
Telegram: kalaneuvos

Vaari
Ida Kouhia
ida.kouhiatuni.fi
Telegram: kouhiai

Tapahtumatoimari
Silja Volanen
silja.volanentuni.fi
Telegram: siljavolanen

Tapahtumatoimari
Toivo Vartiainen
toivo.vartiainentuni.fi
Telegram: toivo_v

Yritystoimari
Pyry Lindholm
pyry.lindholmtuni.fi
Telegram: pyryzz

Ekskursiotoimari
Eveliina Portin
eveliina.portintuni.fi
Telegram: portinvartija

Viestintävastaava
Leevi Leinonen
leevi.leinonentuni.fi
Telegram: leinonee

ATK sr
Aukusti Leipälä
aukusti.leipalatuni.fi
Telegram: kubben

ATK jr
Mette Nygård
mette.nygardtuni.fi
Telegram: fuksimestari

TEK-kiltayhdyshenkilö
Teemu Sarkanen
teemu.sarkanentuni.fi
Telegram: Sarkkiss

Alumnivastaava
Leo Pulkkinen
leo.pulkkinentuni.fi
Telegram: koneboss

YV-vastaava
Rasmus Lindberg
rasmus.lindbergtuni.fi
Telegram: Limberi

Ulkosuhdevastaava
Nelli Pelkonen
nelli.pelkonentuni.fi
Telegram: n3lp3

Liikunta- ja hyvinvointivastaava
Juho Lundahl
juho.lundahltuni.fi
Telegram: juholundahl

Liikunta- ja hyvinvointitoimari
Helena Valdmees
helena.valdmeestuni.fi
Telegram: helluvv

Namitöffö
Jussi Ranta
jussi.rantatuni.fi
Telegram: jusettaja

Vuosijuhlavastaava
Olavi Latukka
olavi.latukkatuni.fi
Telegram: olavil

Graafikko
Elias Toivola
elias.toivolatuni.fi
Telegram: eliastoivola

Valokuvaaja
Tito Vilenius
tito.vileniustuni.fi
Telegram: vilenius

Päätoimittaja
Eero Selonen
eero.selonentuni.fi
Telegram: kassleri

Fuksitoimari
Onni Erola
onni.erolatuni.fi
Telegram: peltimansikka

Toimittaja ja kiltatuotevastaava
Eetu Mäntykenttä
eetu.mantykenttatuni.fi
Telegram: helikopteri13

Toimittaja ja pikkutöffö
Oskari Einola
oskari.einolatuni.fi
Telegram: oskarieinola

Mehustaja
Ekku Kemppi
ekku.kemppituni.fi
Telegram: Kempps

Traktorivastaava
Henri Prusi
henri.prusituni.fi
Telegram: Vissiihenkka

Sauna- & lauluvastaava
Ville Ritari
ville.ritarituni.fi
Telegram: vritari

Opintotaustapiru
Anni Kangas
anni.m.kangastuni.fi
Telegram: kangasa

Fuksitoimari
Niina Mäkelä
niina.makelatuni.fi
Telegram: MissMakela
~