Killan hallitus

Hallitus vastaa killan jokapäiväisestä toiminnasta. Jokaisella jäsenellä on oma vastuualueensa. Hallitus kokoontuu kerran viikossa, ja tekee päätöksiä ajankohtaisista asioista.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuoden pituinen. Uusi hallitus (mukaan lukien toimihenkilöt) muodostetaan syksyllä. Jos haluat olla seuraavana vuonna toiminnassa mukana, tarkkaile rekrytointiuutisia lokakuun tietämillä!

Hallitus ja toimihenkilöt 2019


Puheenjohtaja
Jyri Raninen
jyri.raninentuni.fi
0503281012

Varapuheenjohtaja & alumnivastaava
Miika Kröger
miika.krogertuni.fi
0414621129

Varapuheenjohtaja & yritysvastaava
Ilkka Viita-aho
ilkka.viita-ahotuni.fi
0503515047

Rahastonhoitaja
Juulia Vehkalahti
juulia.vehkalahtituni.fi
0442900958

Taloussihteeri
Ola-Pekka Laiholahti
ola-pekka.laiholahtituni.fi
0445932932

Sihteeri
Pekka Päivärinne
pekka.paivarinnetuni.fi
0445574114

Tapahtumavastaava
Ossi Laitinen
ossi.laitinentuni.fi
0407647126

Fuksivastaava
Eevertti Mänty
eevertti.mantytuni.fi
0404145951

Ekskursiovastaava
Teemu Haavisto
teemu.haavistotuni.fi
0400345862

Ekskursiovastaava
Janna Peuranen
janna.peuranentuni.fi

Ekskursiotoimari
Minttu Siponen
minttu.siponentuni.fi
0504300459

Tapahtumatoimari & liikuntavastaava
Ida Kouhia
ida.kouhiatuni.fi
0504046492

Tapahtumatoimari
Iiro Kiviluoma
iiro.kiviluomatuni.fi
0404176832

Yritystoimari
Anni Kangas
anni.m.kangastuni.fi
0404109638

Limumies
Aleksi Kuusisto
aleksi.kuusistotuni.fi
0504317721

Saunamies & toimittaja
Jarno Kuitunen
jarno.kuitunenstudent.tut.fi
0504390384

Somevastaava
Juho Vesterlund
juho.vesterlundtuni.fi
0400948817

Namitöffö
Atte Ahlblad
atte.ahlbladtuni.fi
0400262703

Tiedotusvastaava kevät
Niki Suominen
niki.suominentuni.fi

Tiedotusvastaava syksy & ulkomaankirjeenvaihtaja
Antti Lindell
antti.lindelltuni.fi
0456504027

Päätoimittaja
Joonas Pahkakangas
joonas.pahkakangastuni.fi
0408493475

Graafikko
Otto Valle
otto.valletuni.fi

Valokuvaaja
Juho Viitala
juho.viitalatuni.fi
0451106022

Kv-vastaava
Akseli Kasanen
akseli.kasanentuni.fi
0505179957

Opinto-/kopovastaava
Erik Snellman
erik.snellmantuni.fi
0442015448

ATK-junior
Norbert Papp
norbert.papptuni.fi
0451145453

ATK-senior
Joonas Pulkkinen
joonas.pulkkinentuni.fi
0445834235

TEK-kiltayhdyshenkilö
Johannes Salo
johannes.salotuni.fi
0443050396

Ekskursiokouluttaja & (tyhjän)toimittaja
Santeri Nuuttila
santeri.nuuttilatuni.fi
0407419914

Toimittaja ja fuksitoimari
Pertti Kankaanranta
pertti.kankaanrantatuni.fi
040 5416186

Emäntä
Joona Saari
joona.saarituni.fi
0504928598

Fuksitoimari
Riku Mykkänen
riku.mykkanentuni.fi