Killan hallitus

Hallitus vastaa killan jokapäiväisestä toiminnasta. Jokaisella jäsenellä on oma vastuualueensa. Hallitus kokoontuu kerran viikossa, ja tekee päätöksiä ajankohtaisista asioista.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuoden pituinen. Uusi hallitus (mukaan lukien toimihenkilöt) muodostetaan syksyllä. Jos haluat olla seuraavana vuonna toiminnassa mukana, tarkkaile rekrytointiuutisia lokakuun tietämillä!

Hallitus ja toimihenkilöt 2022


Puheenjohtaja
Ida Kouhia
ida.kouhiatuni.fi
Telegram: kouhiai

Varapuheenjohtaja & ATK jr
Aukusti Leipälä
aukusti.leipalatuni.fi
Telegram: kubben

Sihteeri & Historiikkivastaava
Hilja Aliranta
hilja.alirantatuni.fi
Telegram: hiljaline

Rahastonhoitaja
Leo Pulkkinen
leo.pulkkinentuni.fi
Telegram: koneboss

Taloussihteeri
Otto Karppinen
otto.karppinentuni.fi
Telegram: Ottherman

Tapahtumavastaava & YV-yhteyshenkilö
Ella Aalto
ella.aaltotuni.fi
Telegram: alvaraalto

Yritysvastaava
Siri Kallio
siri.kalliotuni.fi
Telegram: pirisiri

Ekskursiovastaava
Fanni Polojärvi
fanni.polojarvituni.fi
Telegram: Fanzuup

Opintovastaava
Anni Kangas
anni.m.kangastuni.fi
Telegram: kangasa

Fuksivastaava
Akseli Niininen
akseli.niininentuni.fi
Telegram: Nikseli

Tapahtumatoimari
Rasmus Lindberg
rasmus.lindbergtuni.fi
Telegram: Rasmus2000

Tapahtumatoimari
Elina Jaatinen
elina.jaatinentuni.fi
Telegram: Ellujaa

Yritystoimari
Axel Nyman
axel.nymantuni.fi
Telegram: Nyymani

Ekskursiotoimari
Antti Rantanen
antti.rantanentuni.fi
Telegram: mikrokoisAntti

Alumnivastaava
Pertti Kankaanranta
pertti.kankaanrantatuni.fi
Telegram: lootuksenkukka

Viestintävastaava
Eveliina Portin
eveliina.portintuni.fi
Telegram: portinvartija

TEK-kiltayhdyshenkilö
Onni Päivinen
onni.paivinentuni.fi
Telegram: onnip

ATK-vastaava
Santeri Junnila
santeri.junnilatuni.fi
Telegram: Junnils

Vuosijuhlavastaava
Joonas Seppä
joonas.seppatuni.fi
Telegram: seppaa

Liikuntavastaava
Juho Lundahl
juho.lundahltuni.fi
Telegram: juholundahl

Namitöffö
Eero Selonen
eero.selonentuni.fi
Telegram: kassleri

Hovimestari
Olavi Latukka
olavi.latukkatuni.fi
Telegram: olavil

Graafikko
Ville Vinha
ville.vinhatuni.fi
Telegram: HulluVille

Valokuvaaja
Joonas Työlahti
joonas.tyolahtituni.fi
Telegram: JonssiT

Päätoimittaja
Aapo Lampén
aapo.lampentuni.fi
Telegram: Alampen

Korkkiruuvari & Mehustaja & Fuksitomari
Mikko Nevalainen
mikko.nevalainentuni.fi
Telegram: neukkis

Korkkiruuvari
Arttu Moisio
arttu.j.moisiotuni.fi
Telegram: nArtturi

Traktorivastaava
Aleksi Nahkala
aleksi.nahkalatuni.fi
Telegram: nahkiii

Sauna- & lauluvastaava
Ville Ritari
ville.ritarituni.fi
Telegram: Tutti_Ritari

Fuksitoimari
Mikko Karihtala
mikko.karihtalatuni.fi
Telegram: koo_mikko

SUPo
Eero Savonen
eero.savonentuni.fi
Telegram: Eeronni

Emäntä
Iiro Kiviluoma
iiro.kiviluomatuni.fi
Telegram: iiroki
~