Killan hallitus

Hallitus vastaa killan jokapäiväisestä toiminnasta. Jokaisella jäsenellä on oma vastuualueensa. Hallitus kokoontuu kerran viikossa, ja tekee päätöksiä ajankohtaisista asioista.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuoden pituinen. Uusi hallitus (mukaan lukien toimihenkilöt) muodostetaan syksyllä. Jos haluat olla seuraavana vuonna toiminnassa mukana, tarkkaile rekrytointiuutisia lokakuun tietämillä!

Hallitus ja toimihenkilöt 2019


Puheenjohtaja
Jyri Raninen
jyri.raninentuni.fi

Varapuheenjohtaja & alumnivastaava
Miika Kröger
miika.krogertuni.fi

Varapuheenjohtaja & yritysvastaava
Ilkka Viita-aho
ilkka.viita-ahotuni.fi

Rahastonhoitaja
Juulia Vehkalahti
juulia.vehkalahtituni.fi

Taloussihteeri
Ola-Pekka Laiholahti
ola-pekka.laiholahtituni.fi

Sihteeri
Pekka Päivärinne
pekka.paivarinnetuni.fi

Tapahtumavastaava
Ossi Laitinen
ossi.laitinentuni.fi

Fuksivastaava
Eevertti Mänty
eevertti.mantytuni.fi

Ekskursiovastaava
Teemu Haavisto
teemu.haavistotuni.fi

Ekskursiovastaava
Janna Peuranen
janna.peuranentuni.fi

Ekskursiotoimari
Minttu Siponen
minttu.siponentuni.fi

Tapahtumatoimari & liikuntavastaava
Ida Kouhia
ida.kouhiatuni.fi

Tapahtumatoimari
Iiro Kiviluoma
iiro.kiviluomatuni.fi

Yritystoimari
Anni Kangas
anni.m.kangastuni.fi

Limumies
Aleksi Kuusisto
aleksi.kuusistotuni.fi

Saunamies & toimittaja
Jarno Kuitunen
jarno.kuitunenstudent.tut.fi

Somevastaava
Juho Vesterlund
juho.vesterlundtuni.fi

Namitöffö
Atte Ahlblad
atte.ahlbladtuni.fi

Tiedotusvastaava kevät
Niki Suominen
niki.suominentuni.fi

Tiedotusvastaava syksy & ulkomaankirjeenvaihtaja
Antti Lindell
antti.lindelltuni.fi

Päätoimittaja
Joonas Pahkakangas
joonas.pahkakangastuni.fi

Graafikko
Otto Valle
otto.valletuni.fi

Valokuvaaja
Juho Viitala
juho.viitalatuni.fi

Kv-vastaava
Akseli Kasanen
akseli.kasanentuni.fi

Opinto-/kopovastaava
Erik Snellman
erik.snellmantuni.fi

ATK-junior
Norbert Papp
norbert.papptuni.fi

ATK-senior
Joonas Pulkkinen
joonas.pulkkinentuni.fi

TEK-kiltayhdyshenkilö
Johannes Salo
johannes.salotuni.fi

Ekskursiokouluttaja & (tyhjän)toimittaja
Santeri Nuuttila
santeri.nuuttilatuni.fi

Toimittaja ja fuksitoimari
Pertti Kankaanranta
pertti.kankaanrantatuni.fi

Emäntä
Joona Saari
joona.saarituni.fi

Fuksitoimari
Riku Mykkänen
riku.mykkanentuni.fi