Killan hallitus

Hallitus vastaa killan jokapäiväisestä toiminnasta. Jokaisella jäsenellä on oma vastuualueensa. Hallitus kokoontuu kerran viikossa, ja tekee päätöksiä ajankohtaisista asioista.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuoden pituinen. Uusi hallitus (mukaan lukien toimihenkilöt) muodostetaan syksyllä. Jos haluat olla seuraavana vuonna toiminnassa mukana, tarkkaile rekrytointiuutisia lokakuun tietämillä!

Hallitus ja toimihenkilöt 2024


Puheenjohtaja
Elina Jaatinen
elina.jaatinentuni.fi
Telegram: Ellujaa

Varapuheenjohtaja
Joonas Työlahti
joonas.tyolahtituni.fi
Telegram: jonssiT

Sihteeri
Leo Pulkkinen
leo.pulkkinentuni.fi
Telegram: koneboss

Rahastonhoitaja
Iris Matinlauri
iris.matinlaurituni.fi
Telegram: airissshhh

Taloussihteeri
Teemu Kivistö
teemu.kivistotuni.fi
Telegram: teemuki1

Tapahtumavastaava
Silja Volanen
silja.volanentuni.fi
Telegram: RoskaLine

Yritysvastaava
Henri Prusi
henri.prusituni.fi
Telegram: Vissiihenkka

XQ-vastaava
Eveliina Portin
eveliina.portintuni.fi
Telegram: portinvartija

Fuksivastaava ja yhdenvertaisuustoimari
Niina Mäkelä
niina.makelatuni.fi
Telegram: MIssMakela

Opintovastaava
Onni Päivinen
onni.paivinentuni.fi
Telegram: onnip

Tapahtumatoimari
Venla Anttila
venla.anttilatuni.fi
Telegram: venkkupenkku

Tapahtumatoimari
Aarne Myllynen
aarne.myllynentuni.fi
Telegram: Alligaattori

Yritystoimari
Oskari Einola
oskari.einolatuni.fi
Telegram: oskarieinola

Yritystoimari
Jaakko Rantanen
jaakko.o.rantanentuni.fi
Telegram: jaakkorr

XQ-toimari
Varpu Marjanen
varpu.marjanentuni.fi
Telegram: vaapukkamehua

Kirkkari- ja ulkoexcursiovastaava
Antti Rantanen
antti.rantanentuni.fi
Telegram: mikrokroisAntti

ATK senior
Mette Nygård
mette.nygårdtuni.fi
Telegram: fuksimestari

ATK junior
Waltteri Kähkönen
waltteri.kahkonentuni.fi
Telegram: WalKah00

ATK junior ja tiedotusvastaava
Salomo Karppinen
salomo.karppinentuni.fi
Telegram: salomokarppinen

Somevastaava
Helmi Leskelä
helmi.leskelatuni.fi
Telegram: helemisimpukka

TEK-kiltayhdyshenkilö ja alumnivastaava
Toivo Vartiainen
toivo.vartiainentuni.fi
Telegram: toivo_v

Yhdenvertaisuusvastaava
Rasmus Lindberg
rasmus.lindbergtuni.fi
Telegram: Limberi

Kansainvälisyysvastaava
Nelli Pelkonen
nelli.pelkonentuni.fi
Telegram: n3lp3

Liikunta- ja hyvinvointivastaava
Helena Valdmees
helena.valdmeestuni.fi
Telegram: helluvv

Liikunta- ja hyvinvointitoimari
Jussi Janhunen
jussi.janhunentuni.fi
Telegram: jjanhu

Kiltavastaava
Ekku Kemppi
ekku.kemppituni.fi
Telegram: Kempps

Kiltatoimari
Samuel Öfverberg
samuel.ofverbergtuni.fi
Telegram: samppao

Kiltatoimari
Patrik Ranki
patrik.rankituni.fi
Telegram: RautaKanki

Kiltatoimari
Eemil Helynen
eemil.helynentuni.fi
Telegram: loylymestari

Graafikko
Eero Selonen
eero.selonentuni.fi
Telegram: kassleri

Päätoimittaja
Eetu Mäntykenttä
eetu.mantykenttatuni.fi
Telegram: helikopteri13

Toimittaja
Hermanni Salonen
hermanni.salonentuni.fi
Telegram: Darmannis

Traktorivastaava
Arno Eklund
arno.eklundtuni.fi
Telegram: snarno

Sauna- & lauluvastaava
Ville Ritari
ville.ritarituni.fi
Telegram: vritari

Opintotoimari
Vili Lind
vili.lindtuni.fi
Telegram: vililind

Fuksitoimari
Onni Erola
onni.erolatuni.fi
Telegram: peltimansikka

Strategiavastaava
Olavi Latukka
olavi.latukkatuni.fi
Telegram: bilehile

Farmor
Akseli Niininen
akseli.niininentuni.fi
Telegram: Nakseli
~