Tenttiarkisto

Tällä sivulla löytyvät kaikki killan tenttiarkiston tentit. Jokainen voi tuoda tenttejä KoRKin kiltahuoneelta löytyvään vihreään postilaatikkoon. Tenttiviikon jälkeen järjestetään tentinhaalintakisa, jonka voittajaksi pääsee tuomalla eniten tenttejä kyseiseen laatikkoon nimellä varustettuna. Tenttejä voi palauttaa myös sähköisesti tällä sivulla.

~

Tentit

ACI-10010 Automaatiotekniikan matematiikka
ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet
ACI-22020 Puunjalostusautomaatio
ASE-1120 Mittaus
ASE-1130 Automaatio
ASE-1130 Automaatio välikoe 2 kevät 2019
ASE-1131 Automaatio välikoe 1 kevät 2020
ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet
AUT110 Automaatio 2 välikoe syksy 2021
AUT110 Automaatio välikoe 2 kevät 2022
BIO-1000 Ympäristötekniikan perusteet
BIO-1010 Ympäristötekniikan perusteet
BIO-1031 Ympäristötekniikan perusteet
BIO-5000 Kestävä kehitys
ELE-1010 Elektroniikan perusteet
ENER-1020 Energia- ja prosessitekniikan matemaattiset menetelmät
ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset
ENER-1200 Ilmansuojelu
ENER-2010 Termodynamiikan perusteet
ENER-2020 Lämpötekniikan perusteet
ENER-2060 Teknillinen termodynamiikka
ENER-2200 Virtausopin ja lämmönsiirron perusteet
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet
ENER-3050 Lämmönsiirron jatkokurssi
ENER-3051 Lämmönsiirron jatkokurssi
ENER-4010 Virtausoppi
ENER-4040 Kitkallinen vieraus
ENER-4080 Virtauskoneet
ENER-4201 Virtauslaskennan perusteet
ENER-6010 Polttotekniikka
ENER-7010 Teollisuuden prosessit
ENER-7200 Prosessien simulointi
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet
ENER-8100 Energiatalous
ENER-8200 Höyrytekniikka
ENER-8240 Voimalaitostekniikka
FYS-1030 Insinöörifysiikka
FYS-1050 Yliopistofysiikka 1
FYS-1050 Yliopistofysiikka 1 (Pankaluoto) syksy 2019
FYS-1080 Insinöörifysiikka
FYS-1090 Insinöörifysiikka
FYS-1100 Insinöörifysiikka
FYS-1101 Insinöörifysiikka
FYS-1130 Insinöörifysiikka
FYS-1130 Insinöörifysiikka II
FYS-1180 Insinöörifysiikka
FYS-1190 Insinöörifysiikka
FYS-1200 Insinöörifysiikka
IHA-1101 Hydrauliikan perusteet
IHA-1500 Pneumatiikka
IHA-1700 Hydrauliikan ja koneautomaation mittaukset
IHA-2100 Hydraulitekniikka 1
IHA-2200 Vesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät
IHA-2300 Mobilehydrauliikka
IHA-2570 Digitaalihydrauliikka
IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallinnus ja simulointi
IHA-3100 Ohjausjärjestelmät koneautomaatiossa
IHA-3206 Servo Systems
Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn MATHAPP 210-2020-2021
KEB-40100 Lämpötekniikka
KEB-40100 Lämpötekniikka, syksy 2020, välikoe 1 ratkaisuineen
KEB-40100 Lämpötekniikka, syksy 2020, välikoe 2 ratkaisuineen
KEB-40200 Lämmönsiirto
KEB-40200 Lämmönsiirto välikoe 2 ja tentti kevät 2019
KEB-40200 Lämmönsiirto välikoe 2 ja tentti, kevät 2020
KEB-40200 Lämmönsiirto, kevät 2021 välikoe 1
KEB-40200 Lämmönsiirto, kevät 2021, välikoe 1
KEB-40200 Lämmönsiirto, kevät 2021, välikoe 1 ratkaisuineen
KEB-40200 Lämpötekniikka, välikoe 2 ja tentti kevät 2019
KEB-45100 Polttotekniikka
KEM-1050 Kemian perusteet
KEM-1100 Insinöörikemia
KEM-1150 Laaja kemia I
KEM-1250 Laaja kemia 3
KEM-4100 Katalyyttikemia
KMT-7600 Paperikonevaatetus
KSU-1010 Koneenpiirustus ja CAD perusteet
KSU-1230 Kevyet konerakenteet
KSU-1232 Kevyet konerakenteet
KSU-3050 Konejärjestelmien simulointi
KSU-3210 Konerakenteiden mittaukset
KSU-3250 Konediagnostiikka
KSU-3260 Käynninseurannan menetelmät
KSU-3270 Monitorointija diagnostiikka
KSU-3287 Noice Control
KSU-3310 Mekatroniikan perusteet
KSU-3330 Paperinvalmistuksen koneet
KSU-4110 Tribologian perusteet
KSU-4120 Tribologian jatkokurssi
KSU-4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet
KSU-6130 Koneiden ja järjestelmien energiatehokkuus
LIKU-1100 Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät
LIKU-1110 Liikennetekniikan perusteet
LIKU-2410 Liikenneturvallisuus
LIKU-2440 Liikennetelematiikka
LIKU-3410 Tie- ja rautatiekuljetukset
LIKU-3420 Merenkulku ja satamatoiminnot
LIKU-3430 Operaatiotutkimus
LIKU-4220 Logistiikkastrategiat ja logistiikkapalvelut
LIKU-4410 Toimitusketjujen hallinta
MAT-01130 Insinöörimatematiikka C1
MAT-01230 Insinöörimatematiikka C2
MAT-01330 Insinöörimatematiikka C3
MAT-01360 Matematiikka 3
MAT-01430 Insinöörimatematiikka C4
MAT-02401 Vektorianalyysi
MAT-02450 Fourier'n menetelmät
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta
MAT-02550 Tilastomatematiikka
MAT-02700 Operaatiotutkimus
MAT-10100 Johdatus yliopistomatematiikkaan
MAT-10313 Insinöörimatematiikka C1
MAT-10323 Insinöörimatematiikka C2
MAT-10333 Insinöörimatematiikka C3
MAT-10343 Insinöörimatematiikka C4
MAT-10353 Insinöörimatematiikka C5
MAT-10413 Insinöörimatematiikka C1u
MAT-10423 Insinöörimatematiikka C2u
MAT-10433 Insinöörimatematiikka C3u
MAT-10443 Insinöörimatematiikka C4u
MAT-10444 Insinöörimatematiikka D4u
MAT-13411 Laaja matematiikka 1i
MAT-13450 Laaja matematiikka 5
MAT-20400 Vektorianalyysi
MAT-20401 Vektorianalyysi
MAT-20500 Todennäköisyyslaskenta
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta
MAT-21160 Algoritmimatematiikka
MAT-21240 Operaatiotutkimus
MAT-31090 Matriisilaskenta1
MAT-31102 Numeerinen analyysi
MAT-31103 Numeerinen analyysi 1
MAT-33310 Tilastomatematiikka
MAT-33311 Tilastomatematiikka
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt
MAT-51316 Partial differential equations
MAT-53101 Numeerinen analyysi 2
MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt
MATHM-47150 Rakenteiset dokumentit
MEC-1010 Konepiirustus ja CAD perusteet
MEC-1231 Konerakenteet
MEC-1232 Kevyet konerakenteet
MEC-2200 Dynamiikan perusteet
MEC-2301 Lujuusopin perusteet
MEC-2410 Materiaalien mekaniikka
MEC-2430 Elementtimenetelmän perusteet
MEC-2710 Mekaniikan erityiskysymyksiä: kontaktimekaniikka
MEC-3050 Konejärjestelmien simulointi
MEC-3220 Konedynamiikan perusteet
MEC-3281 Meluntorjunta
MEC-3310 Mekatroniikan perusteet
MEC-3360 Konemekanismit
MEC-4110 Tribologian perusteet
MEC-4120 Tribologian jatkokurssi
MEC-4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet
MEC-4700 Simuloinnin ja optimoinnin peruskurssi
MEC-6125 Rakennusten energiatekninen suunnittelu
MEI-02021 Lämpötekniikka
MEI-02100 Mekaniikka
MEI-11060 Mittaus K
MEI-30000 Dynamiikka
MEI-71100 Lämpötekniikan mittaukset
MIT-1010 Mittaustekniikka
MOL-1130 Materiaaliopin perusteet 3
MOL-1210 Materiaalit
MOL-1400 Metallit
MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät
MOL-1430 Materiaalien valmistusmenetelmät 1
MOL-1440 Materiaalien valmistusmenetelmät 2
MOL-1500 Polymeerit
MOL-1510 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen
MOL-4100 Metallien faasimuutokset ja lämpökäsittelyt
MOL-4500 Metallien liittämismenetelmät
MOL-5110 Muovien tekniset sovellukset 1
MOL-5130 Muovien tekniset sovellukset 3
MOL-5140 Muovien tekniset sovellukset 4
MOL-6100 Polymeerien reologia
MOL-6500 Polymeerifysiikka
MOL-7610 Pinnoitteet ja pintakäsittelyt
MOL-81016 Introduction to Tribology
MOL-82056 Dimentioning of Machine Elements tentti syksy 2020
MPR-5260 Tietekniikan perusteet
MSE480 Introduction to tribology
MSE482 Advanved Tribology kevät 2022
OHJ-1150 Ohjelmointi 2
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö
OHJ-4010 Rinnakkaisuus
PAP Kuitu- ja paperifysiikka
PAP-1020 Paperitekniikka
PAP-1030 Paperinvalmistuksen kemia ja paperifysiikka
PAP-1040 Päällystystekniikka
RAK-23562 Computational Geotechnics
RAK-31000 Statiikka
RAK-31010 Lujuusoppi
RAK-31011 Lujuusoppi
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet
RAK-31030 Dynamiikka
RAK-32300 Elementtimenetelmän perusteet
RAK-32301 Elementtimenetelmän perusteet
RAK-32320 Johdatus materiaalimalleihin
RAK-3232o johdatus materiaalimalleihin tentti kevät 2019
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi
RAK-33030 Rakenteiden stabiiliusteoria
RAK-33060 Murtumismekaniikka ja väsyminen
RAK-33080 Kantavien rakenteiden optimointi
RTEK-2000 Statiikan perusteet
RTT-4030 Talotekniikka 1
RTT-8010 Rakennusmittauksen perusteet
RTT-8510 Sovellusohjelmat
RTT-8520 CAD-järjestelmät
SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät
SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energianlähteet
SMG-4300 Aurinkosähkö ja tuulivoima
SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia
SMG-4500 Tuulivoima
STL-2600 Ympäristöterveyden perusteet
STL-3400 Sähkö- ja elektroniikkaromun hallinta
SVT-3320 Sähköturvallisuus ja asennukset
TEL-1010 Tehoelektroniikan perusteet
TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt
TEL-1560 Valaistusmekaniikan perusteet
TEL-2010 Sähkötekniikan perusteet
TETA - Laatujohtaminen
TETA-1031 Projektinhallinta
TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito
TETA-1050 Kansantalous
TETA-1400 Toiminnanohjaus
TETA-1500 Teknologiajohtaminen
TETA-1501 Teknologiajohtaminen
TETA-2100 Johtaminen ja henkilöstövoimavarat
TETA-2400 Laatujohtaminen
TETA-2601 Strateginen johtaminen
TETA-2607 Strategic management
TETA-5030 Lean management
TETA-5060 Teknologiaoikeus
TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat
TETA-5231 Financial engineering
TETA-5400 Tuotantostrategiat
TETA-5500 Teknologinen toimintaympäristö ja sen analysointi
TLO-11016 Management Information Systems
TME-1100 Statiikan perusteet
TME-1200 Dynamiikan perusteet
TME-1300 Lujuusopin perusteet
TME-2100 Materiaalien mekaniikka
TME-2200 Rakenteiden mekaniikka
TME-2300 Elementtimenetelmän perusteet
TME-3200 Komposiittirakenteiden mekaniikka
TME-3500 Lämpöjännitykset ja viruminen
TTA-11010 teollisuustalouden perusteet
TTA-12010 Puheviestintä ja neuvottelutaito
TTA-62010 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen
TTA-71011 Projektinhallinta, syksy 2020
TTA-72011 Laatujohtaminen
TTA-75020 Tuotannonohjausmenetelmät
TTA-82010 Riskienhallinta
TTE-1010 Tuotantotekniikan perusteet
TTE-3010 Tuotekehitys
TTE-3011 Tuotekehitys
TTE-3100 Tuotetiedon hallinta
TTE-3120 Innovointi
TTE-3140 Modulointi
TTE-3160 Tuotekehitysprojektit
TTE-3200 Tuotettavuuden suunnittelu
TTE-4010 Laatu- ja mittaustekniikat
TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat
TTE-4020 Laadunohjaus
TTE-4100 Pituussuureiden mittaustekniikka
TTE-50200 Tuotantoautomaatio
TTE-5026 Assembly automation
TTE-5036 Control in robotics and automation
TTE-50506 Assembly Technologies and Systems
TTE-5056 Assembly technologies and systems
TTE-5100 Tuotantokonseptit ja -järjestelmät
TTE-5216 Machine vision and product automation
TTE-5516 Machine vision and optical measurement
TTE-6010 Valmistustekniikat
TTE-6011 Valmistustekniikat ja -järjestelmät
TTE-6100 Muottitekniikan perusteet
TTE-6130 Lasertyöstöprosessit
TTE-6200 NC-koneiden käyttö ja ohjelmointi
TTE-6210 Työstötekniikan teoriakurssi
TTE-6220 Mikrotyöstö
TTE-62406 Micro and Desktop Manufacturing
TUR-1010 Turvallisuus ja terveys työssä
TUR-1011 Turvallisuusjohtamisen perusteet
TUR-2200 Riskienhallinta
TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi
TUR-2500 Koneiden ja laitteiden turvallisuus
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus
TUR-3250 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu
TUR-3330 Ergonomia
Usean muuttujan funktiot, syksy 2020, tentti 1
Usean muuttujan funktiot, syksy 2020, tentti 2
Vanhoja
YEB031 Hydromekaniikka Välikoe 1 ratkaisut 2022
YEB031 Hydromekaniikka Välikoe 2 ratkaisut 2022
YEB420 Välikoe 1 ratkaisuineen
tentitjono
"tentitjono" -hakemistosta löytyvät moderointia odottavat tentit.
~