Tällä sivulla voit antaa yleistä palautetta kursseista ja katsella saatuja palautteita sekä niden pohjalta tehtyjä toimenpiteitä. Saatu palaute viedään eteenpäin hallopedien toimesta ja palautteen pohjalta tehdyt toimenpiteet julkaistaan palaute-excelissä. Palautejärjestelmä on Ykin ja Hiukkasen kanssa yhteinen.

Kurssipalautetta voi antaa tästä.

Kurssipalauteitta voi katsella tästä.

~