Tällä sivulla voit antaa yleistä palautetta kursseista ja katsella saatuja palautteita sekä niden pohjalta tehtyjä toimenpiteitä. Saatu palaute viedään eteenpäin hallopedien toimesta ja palautteen pohjalta tehdyt toimenpiteet julkaistaan palaute-excelissä. Palautejärjestelmä on Ykin ja Hiukkasen kanssa yhteinen.

Kurssipalautetta voi antaa seuraavasta linkistä:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEI0H6gKqevJHh-ShaPybHLhUMzE4N1FETkg3M0NWNElCUEY2R0ZDMVFLUCQlQCN0PWcu

Kurssipalauteitta voi katsella seuraavasta linkistä:

https://tuni.sharepoint.com/:x:/r/sites/TG-Kurssipalautekillat/_layouts/15/guestaccess.aspx?e=zSu94R&share=Eap2_jBXaqJFlhlmDzTrCFwB7rBXmPA3Yxidv1HBav62yg

~