TTY Koneen alumnit

Killan alumnitoiminnasta huolehtii alumnivastaava. Alumnivastaavaan voi olla yhteydessä kaikessa alumnitoimintaan liittyvässä. Kilta voi pyynnöstä järjestää esim. tutustumiskierroksia tai alumnitapaamia yliopistolla.
Killan alumnivastaavaana toimii tällä hetkellä
Ossi Laitinen
ossi.laitinentuni.fi

Kannatusjäseneksi?

Koneenrakentajakillan alumnina voit liittyä killan kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyyden avulla voit tukea kiltaa myös valmistumisesi jälkeen.

Kannatusjäsenyys maksaa 20 euroa vuodessa. Kannatusjäseneksi liitytään siirtämällä 20 euroa killan tilille viestillä 'Kannatusjäsenyys, Oma Nimi'. Laita vielä sähköpostia hallituksen puheenjohtajalle, jotta saamme sähköpostiosoitteesi talteen.

Alumnien sähköpostilista

Tampereen yliopistosta (ent. Tampereen teknillinen yliopisto, ent. Tampereen teknillinen korkeakoulu) konetekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneille killalla on oma alumnien sähköpostilista. Mikäli haluat lähettää alumneille sähköpostia, voit lähettää sen osoitteen alumnikork.fi. Listalla on vahva moderointi, eivätkä turhat viestit pääse läpi - näin vältämme turhan spämmin kiireisille alumneille.

Liity alumnilistalle

Facebook-ryhmä

Konealumneilla on lisäksi oma Facebook-ryhmä.

LinkedIn

Koneenrakentajakilta vaikuttaa myös Linkedinissä.

Mikä ihmeen alumni?

Alumnilla (lat. alumnus 'kasvatti' < alere 'ravita') tarkoitetaan yleensä jossakin oppilaitoksessa aiemmin opiskellutta henkilöä. Sana alumni on alun perin monikkomuoto latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai oppilasta.

Alumnitoiminnalla tarkoitetaan näille henkilöille järjestettävää toimintaa. Alumnitoiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi yhteyden säilyttäminen oppilaitoksen ja sen entisten oppilaiden välillä tai yhteyksien luominen alumnien välille.

– Wikipedia

~