Hei konetekniikan opiskelijat!

 

Olen Suvi-Maria Toivonen, kone- ja materiaalitekniikan opintoneuvoja. Minulle voi lähettää matalalla kynnyksellä kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen kone-opintoneuvoja@tuni.fi sekä minulta voi varata ajan seuraavasta osoitteesta: Kone- ja materiaalitekniikan opintoneuvojan ohjaus (office365.com). Minulta voi kysyä kaikesta opintoihin liittyvästä ja voin auttaa esimerkiksi Sisua koskevissa ongelmissa sekä HOPSin suunnittelussa. Opintoneuvojalla on myös päivystys keskiviikkoisin konetalon huoneessa K2204 klo 13.00–15.00, jonne voi tulla ilman ajanvarausta.

 

Opintoneuvojalle usein esitettyjä kysymyksiä

1. ja 2. vuoden sekä suoraan maisterivaiheessa aloittavien mallilukujärjestykset löytyvät täältä: 

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4653/4704?page=3125
Polku: Opiskelijan opas - Opiskelu – Opintojen suunnittelu ja ohjaus – Mallilukujärjestys ja opintojen suunniteltu eteneminen – ENS: Teknisten tieteiden tutkinto-ohjelma, Konetekniikka   

Kandidaatintyöstä ja diplomityöstä löytyy tietoa täältä: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4653/4702
Polku: Opiskelijan opas – Opiskelu – Opinnäytetyöt

Ennen vuotta 2019 aloittaneiden DI-tutkinnon yhteisiin opintoihin sisältyy vähintään 3 opintopistettä harjoittelua. Harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon löytyy ohjeet täältä: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=3068

Polku: Opiskelijan opas – Harjoittelu ja työelämä – Harjoittelu – Harjoittelukäytännöt tutkinto-ohjelmissa – ENS: Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Aineopintoja voit lukea aloitusvuodestasi lähtien julkaistusta opinto-oppaasta. Pääperiaate on kuitenkin se, että aineopinnot ja syventävät opinnot olisivat saman vuoden oppaasta. Hervannan kampuksen vuoden 2020-2021 opinto-oppaan löydät täältä:

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintokokonaisuudet/?year=2020

 

 

 

~